Shenzhen Sunnyway Battery Tech Co., Ltd.

Shenzhen Sunnyway Battery Tech Co., Ltd.

Room A1302, 1 Building, Tianan Cyber Park, Longgang District Center, Shenzhen, Guangdong, 518172
Click to show company phone
중국 China.png

직원 정보

직원수
500
유용한 연락처
Contact Face
Kevin
Contact Face
Anne

비즈니스 상세 정보

부품소재유형
배터리
배터리
카테고리:
독립형
배터리기술:
GEL, AGM
이미 파악된 판매상의 수량
배터리 2 판매업체

제품

에너지 저장 시스템

 • 2V OPzS
  납산 (액상)
 • Gel Battery
  납산 (젤)
 • SW410-425
  SLA
 • SW435
  SLA
 • SW440
  SLA
 • SW445
  SLA
 • SW4100-4120
  SLA
 • SW610
  SLA
 • SW613
  SLA
 • SW623
  SLA
 • SW628
  SLA
 • SW632
  SLA
 • SW632(II)
  SLA
 • SW633
  SLA
 • SW635-SW635(II...
  SLA
 • SW640
  SLA
 • SW640(III)
  SLA
 • SW645
  SLA
 • SW645(II)
  SLA
 • SW645(III)
  SLA
 • SW650
  SLA
 • SW650(II)
  SLA
 • SW650(III)
  SLA
 • SW650(IV)/SW65...
  SLA
 • SW660
  SLA
 • SW660(II)
  SLA
 • SW670
  SLA
 • SW670(II)
  SLA
 • SW675
  SLA
 • SW680
  SLA
 • SW680(II)
  SLA
 • SW680(III)
  SLA
 • SW690
  SLA
 • SW690(II)
  SLA
 • SW6100
  SLA
 • SW6100(II)
  SLA
 • SW6120
  SLA
 • SW6140-SW6140(...
  SLA
 • SW1208
  SLA
 • SW1210
  SLA
 • SW1213
  SLA
 • SW1220-SW1220(...
  SLA
 • SW1223
  SLA
 • SW1223(II)-SW1...
  SLA
 • SW1233
  SLA
 • SW1235-SW1236
  SLA
 • SW1240
  SLA
 • SW1240(II)
  SLA
 • SW1240(III)
  SLA
 • SW1245
  SLA
 • SW1245(II)
  SLA
 • SW1245(III)-SW...
  SLA
 • SW1250(II)
  SLA
 • SW1250(III)
  SLA
 • SW1250(IV)
  SLA
 • SW1250(V)-SW12...
  SLA
 • SW1270
  SLA
 • SW1270(II)
  SLA
 • SW1270(III)
  SLA
 • SW1275
  SLA
 • SW1275(II)
  SLA
 • SW1280
  SLA
 • SW1290
  SLA
 • SW1290(II)
  SLA
 • SW12100-SW1210...
  SLA
 • SW12120
  SLA
 • SW12120(II)
  SLA
 • SW12140
  SLA
 • SW12150
  SLA
 • SW12170
  SLA
 • SW12180
  SLA
 • SW12180(II)
  SLA
 • SW12200
  SLA
 • SW12200(II)
  SLA
 • SW12220-SW1222...
  SLA
 • SW12240/260
  SLA
 • SW12280
  SLA
 • SW12280(II)
  SLA
 • SW12280(III)-S...
  SLA
 • SW2424
  SLA
 • SW2435-SW24180
  SLA
 • SW6360
  SLA
 • SW6420/SW61000
  SLA
 • SW61050
  SLA
 • SW61200
  SLA
 • SW61500
  SLA
 • SW61800
  SLA
 • SW61800(II)/SW...
  SLA
 • SW61900
  SLA
 • SW62250
  SLA
 • SW62250(C20)
  SLA
 • SW81800
  SLA
 • SW12330
  SLA
 • SW12330(II)
  SLA
 • SW12350
  SLA
 • SW12380/SW1260...
  SLA
 • SW12400
  SLA
 • SW12420
  SLA
 • SW12440
  SLA
 • SW12450
  SLA
 • SW12550
  SLA
 • SW12650
  SLA
 • SW12650(II)
  SLA
 • SW12700
  SLA
 • SW12700(C20)
  SLA
 • SW12750
  SLA
 • SW12800
  SLA
 • SW12800(C20)
  SLA
 • SW12800(III)-S...
  SLA
 • SW12900
  SLA
 • SW121000
  SLA
 • SW121100
  SLA
 • SW121200
  SLA
 • SW121340
  SLA
 • SW121500
  SLA
 • SW121500(II)
  SLA
 • SW121600
  SLA
 • SW121800
  SLA
 • SW122000
  SLA
 • SW122300
  SLA
 • SW122500
  SLA
 • SW2500-SW230000
  SLA
 • SW22000
  SLA
 • SW22500
  SLA
 • SW23000
  SLA
 • SW23000(II)
  SLA
 • SW24000(II)
  SLA
 • SW24500
  SLA
 • SW24500(II)
  SLA
 • SW25000(II)
  SLA
 • SW26000(II)
  SLA
 • SW28000
  SLA
 • SW210000
  SLA
 • SW210000(II)
  SLA
 • SW2125000
  SLA
 • SW215000
  SLA
 • SW215000(II)
  SLA
 • SW220000
  SLA
 • SW225000
  SLA
 • SW230000
  SLA
 • SWE6120
  SLA
 • SWE6420
  SLA
 • SWE1240
  SLA
 • SWE1250
  SLA
 • SWE1270
  SLA
 • SWE1280
  SLA
 • SWE1290
  SLA
 • SWE12120
  SLA
 • SWE12140
  SLA
 • SWE12180
  SLA
 • SWE12200
  SLA
 • SWE12220
  SLA
 • SWE12240
  SLA
 • SWE12280
  SLA
 • SWE61050
  SLA
 • SWE61200
  SLA
 • SWE61800
  SLA
 • SWE61900
  SLA
 • SWE62000
  SLA
 • SWE62250
  SLA
 • SWE12330
  SLA
 • SWE12350
  SLA
 • SWE12400
  SLA
 • SWE12450
  SLA
 • SWE12550
  SLA
 • SWE12650
  SLA
 • SWE12700
  SLA
 • SWE12800
  SLA
 • SWE12900
  SLA
 • SWE121000
  SLA
 • SWE121200
  SLA
 • SWE121340
  SLA
 • SWE121500
  SLA
 • SWE121600
  SLA
 • SWE121800
  SLA
 • SWE122000
  SLA
 • SWE122300
  SLA
 • SWE122500
  SLA
 • SWE2500-SWE225...
  SLA
 • SWE22000
  SLA
 • SWE22500
  SLA
 • SWE23500
  SLA
 • SWE24000
  SLA
 • SWE25000
  SLA
 • SWE26000
  SLA
 • SWE28000
  SLA
 • SWE210000
  SLA
 • SWE215000
  SLA
 • SWE220000
  SLA
 • SWE230000
  SLA
 • SWF12400-SWF12...
  SLA
 • SWF12550
  SLA
 • SWF121000
  SLA
 • SWF121050
  SLA
 • SWF121050(II)
  SLA
 • SWF121100(II)
  SLA
 • SWF121250
  SLA
 • SWF121500
  SLA
 • SWF121500(II)
  SLA
 • SWF121550
  SLA
 • SWF121800
  SLA
 • SWF121800(III)
  SLA
 • SW6140E-SW1228...
  SLA
 • SW640E
  SLA
 • SW650E
  SLA
 • SW670E
  SLA
 • SW6120E
  SLA
 • SW1240E
  SLA
 • SW1250E
  SLA
 • SW1270E
  SLA
 • SW1275E
  SLA
 • SW1280E
  SLA
 • SW1290E
  SLA
 • SW12120E
  SLA
 • SW12140E
  SLA
 • SW12180E
  SLA
 • SW12200E
  SLA
 • SW12240E
  SLA
 • SW61050E-SW121...
  SLA
 • SW12330E
  SLA
 • SW12350E
  SLA
 • SW12400E
  SLA
 • SW12550E
  SLA
 • SW12650E
  SLA
 • SW12700E
  SLA
 • SW12800E
  SLA
 • SW12900E
  SLA
 • SW121000E
  SLA
 • SW121200E
  SLA
 • SW121340E
  SLA
 • SW121500E
  SLA
 • SW122000E
  SLA
 • SW122300E
  SLA
 • SW122500E
  SLA
 • SW28000E
  SLA
 • 2V OPzS Series
  SLA
 • 2V OPzV Series
  SLA
 • SW230000E
  SLA
 • SW225000E
  SLA
 • SW220000E
  SLA
 • SW215000E
  SLA
 • SW210000E
  SLA
 • SW2500E-SW2600...
  SLA
 • SW26000E
  SLA
 • SW25000E
  SLA
 • SW24500E
  SLA
 • SW24000E
  SLA
 • SW23000E
  SLA
 • SW22500E
  SLA
 • SW22000E
  SLA

판매업체

나이지리아
터키