Sunrise Energy Co., Ltd.

Sunrise Energy Co., Ltd.

No. 20 Tongzi River West Road, Zhonglou Development Zone, Changzhou, Jiangsu
+86 519 83906506
중국 China.png

직원 정보

직원수
300
유용한 연락처
Contact Face
Sunriseenergy
Contact Face
Kelvin
Contact Face
Lillian
Contact Face
Ken
Contact Face
William
Contact Face
Mary Lu
Contact Face
Mia.Tang
Contact Face
Fiona
Contact Face
james zhang

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정
공율범위(Wp):
280-400
고효율 결정
PERC
공율범위(Wp):
320-400
제조
OEM

제품

결정실리콘

 • 258 / Wp
  SR-M672HL400-4...
  390 ~ 410 Wp PERC
 • 252 / Wp
  SR-M660HLP-370...
  360 ~ 370 Wp PERC
 • 252 / Wp
  SR-M672HLP-450...
  440 ~ 450 Wp PERC
 • 223 / Wp
  SR-M660 300-31...
  300 ~ 315 Wp PERC
 • 223 / Wp
  SR-M672L-390W
  370 ~ 390 Wp PERC
 • 223 / Wp
  SR-M660L-325W
  310 ~ 325 Wp PERC
 • 269 / Wp
  SR-M660L300-31...
  305 ~ 320 Wp PERC
 • 252 / Wp
  SR-M660HL320-3...
  320 ~ 335 Wp PERC
 • 246 / Wp
  SR-M660HL325-3...
  325 ~ 340 Wp PERC
 • 269 / Wp
  SR-M660HL315-3...
  315 ~ 330 Wp PERC
 • 269 / Wp
  SR-M660HL315-3...
  310 ~ 330 Wp PERC
 • 246 / Wp
  SR-M672HL390-4...
  380 ~ 400 Wp PERC

비즈니스 상세 정보

설치업무 시작 날자
2010
계통연계형/독립형
계통연계형, 독립형
설치규모
1MW보다 작은PV시스템 설치업체, 1MW보다 큰 PV시스템설치업체
운영 범위
오스트리아, 호주, 벨기에, 볼가리아, 중국, 체코공화국, 독일, 스페인, 영국, 이탈리아, 네덜란드, 터키, 태국, 루마니아, 폴란드
솔라패널 공급업체

후기

Fair trade, product quality, fulfillment of commitments, courtesy and good economic conditions are the qualities that distinguish this manufacturer.

-- Pr.En.Al. Srl

최신업데이트