Suzhou PV Solar Tech Co., Ltd.

Suzhou PV Solar Tech Co., Ltd.

Building H, No.988 Tongfeng E. Rd, KS, Suzhou, Jiangsu, 215300
+86 512 36601626
중국 China.png

직원 정보

직원수
150
유용한 연락처
Contact Face
Nancy Peng
Contact Face
Winter Lo

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정, 유연한
공율범위(Wp):
275-550
박막
유연한:
유연한
공율범위(Wp):
-
집광형시스템
트랙커없음, 1축식트랙커
공율범위(Wp):
-
패넬디자인혁신
투명 솔라셀, 지붕기와 및 지붕판
공율범위(Wp):
300-450
고효율 결정
PERC, 양면형, IBC
공율범위(Wp):
320-550
제조
OEM

제품

결정실리콘

 • Tier one Longi...
  350 ~ 380 Wp 단결정
 • PST-D310
  310 Wp 단결정
 • PST-D370
  370 Wp 단결정
 • PST-D370-F
  370 Wp 단결정
 • PST-EPE-100W
  100 Wp 단결정
 • JAM60D20/MB-36...
  365 ~ 390 Wp 단결정
 • JAM60D10/MB-33...
  330 ~ 350 Wp 단결정
 • LR4-60HPB 345-...
  345 ~ 375 Wp 단결정
 • LR5-72HBD-520-...
  520 ~ 545 Wp 단결정
 • Longi Mono Bif...
  475 ~ 500 Wp 단결정
 • 250 / Wp
  LR5-72HM 525-5...
  525 ~ 550 Wp 단결정
 • PST-72-335P
  335 Wp 단결정
 • PST-290W
  290 Wp 단결정
 • 216 / Wp
  LR4-72HD-425-4...
  425 ~ 455 Wp 단결정
 • PST-295-310M-60
  270 ~ 310 Wp 단결정
 • 341 / Wp
  Flexible PST-E...
  50 ~ 170 Wp 단결정
 • PST-F300W
  300 Wp PERC
 • TP-260P-60
  255 ~ 275 Wp 다결정
 • 193 / Wp
  Poly PST-255-2...
  255 ~ 275 Wp 다결정
 • PST-320-340P-72
  310 ~ 340 Wp 다결정
 • TPD-255-265P-60
  255 ~ 265 Wp 다결정
 • PST-140-160P-36
  140 ~ 160 Wp 다결정
 • TP-280P
  280 Wp 다결정
 • TP-330-340P-72
  320 ~ 340 Wp 다결정
 • TP-270P-60
  270 Wp 다결정
 • 213 / Wp
  PST-330P-72
  330 Wp 다결정
 • TP-330P
  330 Wp 다결정
 • TP-320P
  320 Wp 다결정
 • TP-310P
  300 Wp 다결정
 • TP-300W
  300 Wp 다결정
 • TP-275P
  275 Wp 다결정

비즈니스 상세 정보

언어능력
영어, 일본어, 중국어

제품

PV키트
Solar Panel, Solar Inverter, Solar Cable, Solar Bracket
계통연계형/독립형
계통연계형, 독립형
최신업데이트