Yongkang Tendency Solar Energy Co., Ltd

Yongkang Tendency Solar Energy Co., Ltd

No.15, Qianhong Road, Yongkang, Zhejiang
+86 579 89203401
중국 China.png

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정
공율범위(Wp):
3-300

제품

결정실리콘

 • M180-200W 156 ...
  180 ~ 200 Wp 단결정
 • M130-150W 156 ...
  130 ~ 150 Wp 단결정
 • Mono Folding T...
  160 ~ 200 Wp 단결정
 • Mono Folding T...
  120 Wp 단결정
 • Mono Folding T...
  80 ~ 100 Wp 단결정
 • Mono Folding T...
  60 Wp 단결정
 • Mono Folding T...
  40 ~ 50 Wp 단결정
 • Mono Folding T...
  30 Wp 단결정
 • Mono Folding T...
  20 Wp 단결정
 • Small Mono TDC...
  115 ~ 125 Wp 단결정
 • Small Mono TDC...
  70 ~ 80 Wp 단결정
 • Small Mono TDC...
  60 ~ 65 Wp 단결정
 • Small Mono TDC...
  55 Wp 단결정
 • Small Mono TDC...
  40 ~ 50 Wp 단결정
 • Small Mono TDC...
  20 ~ 25 Wp 단결정
 • Small Mono TDC...
  30 ~ 35 Wp 단결정
 • M235-255W 156 ...
  235 ~ 255 Wp 단결정
 • M280-300W 156 ...
  280 ~ 300 Wp 단결정
 • M85-105W 156 M...
  85 ~ 105 Wp 단결정
 • M180-200W 125 ...
  180 ~ 200 Wp 단결정
 • M235-255W 125 ...
  235 ~ 255 Wp 단결정
 • Small Mono TDC...
  3 Wp 단결정
 • Small Mono TDC...
  5 Wp 단결정
 • Small Mono TDC...
  5 Wp 단결정
 • Small Mono TDC...
  10 Wp 단결정
 • Small Mono TDC...
  15 Wp 단결정
 • Small Poly TDC...
  65 ~ 75 Wp 다결정
 • Small Poly TDC...
  80 ~ 100 Wp 다결정
 • Small Poly TDC...
  105 ~ 120 Wp 다결정
 • Poly Folding T...
  20 Wp 다결정
 • Poly Folding T...
  30 Wp 다결정
 • Poly Folding T...
  40 Wp 다결정
 • Poly Folding T...
  60 Wp 다결정
 • Poly Folding T...
  70 Wp 다결정
 • Poly Folding T...
  80 Wp 다결정
 • Poly Folding T...
  100 Wp 다결정
 • Poly Folding T...
  110 Wp 다결정
 • Poly Folding T...
  120 ~ 150 Wp 다결정
 • Poly Folding T...
  180 ~ 200 Wp 다결정
 • Poly Folding T...
  220 Wp 다결정
 • Poly Folding T...
  220 ~ 300 Wp 다결정
 • Small Poly TDC...
  60 Wp 다결정
 • Small Poly TDC...
  55 Wp 다결정
 • Small Poly TDC...
  40 ~ 50 Wp 다결정
 • Small Poly TDC...
  35 Wp 다결정
 • Small Poly TDC...
  30 Wp 다결정
 • Small Poly TDC...
  25 Wp 다결정
 • Small Poly TDC...
  20 Wp 다결정
 • Small Poly TDC...
  15 Wp 다결정
 • Small Poly TDC...
  10 Wp 다결정
 • Small Poly TDC...
  5 Wp 다결정
 • Small Poly TDC...
  3 Wp 다결정
 • P130-150W 156 ...
  130 ~ 150 Wp 다결정
 • P180-200W 156 ...
  180 ~ 200 Wp 다결정
 • P230-250W 156 ...
  230 ~ 250 Wp 다결정
 • P280-300W 156 ...
  280 ~ 300 Wp 다결정

이 브랜드를 사용한 설치업체

과테말라
최신업데이트