TSEC Corporation

TSEC Corporation

8F, No.225, Sec 3, Beixin. Rd., Xindian Dist., New Taipei, 23143
Click to show company phone
대만 대만

직원 정보

유용한 연락처

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정
공율범위(Wp):
315-560
고효율 결정
양면형
공율범위(Wp):
315-560

제품

솔라패널

 • TS72-BMH-515-5...
  515 ~ 540 Wp
 • TS66-BMH-480-5...
  480 ~ 505 Wp
 • TS54-BMH-390-4...
  390 ~ 410 Wp
 • TS72-6MH-385-4...
  385 ~ 410 Wp
 • TS60-6M3-315-3...
  315 ~ 340 Wp
 • TS72-6MH-385-4...
  385 ~ 415 Wp
 • TS60-6MH-320-3...
  320 ~ 345 Wp
 • TS72-AMH-435-4...
  435 ~ 460 Wp
 • TS60-AMH-355-3...
  355 ~ 380 Wp
 • TS60-BMH-435-4...
  435 ~ 460 Wp
 • TS72-6M3 380-4...
  380 ~ 405 Wp
 • TS60-6M3 315-3...
  315 ~ 340 Wp
 • TS60-6M3 315-3...
  315 ~ 335 Wp 양면형
 • TS72-AMH-425-4...
  435 ~ 455 Wp 양면형
 • TS60-AMH-350-3...
  355 ~ 380 Wp 양면형
 • TS72-BMH-520-5...
  520 ~ 545 Wp 양면형
 • TS60-6MH 320-3...
  320 ~ 345 Wp 양면형

이 브랜드를 사용한 설치업체

비즈니스 상세 정보

원자재유형
솔라셀
수출제품 / 내부 패널생산용
수출 생산품, 솔라패널용
솔라셀
솔라셀 기술:
단결정, PERC, 양면형

제품

솔라셀

 • TSS65TN (4Pads)
  PERC
 • TSS65TNG(4Pads)
  PERC
최신업데이트
2023. 4. 27.