Astronergy Co., Ltd. (Chint Solar)

Astronergy Co., Ltd. (Chint Solar)

1335 Binan Road, Binjiang, Hangzhou, Zhejiang
Click to show company phone
중국 중국

직원 정보

직원수
1,600
유용한 연락처
Contact Face
Amity Hu
Contact Face
Fiona Lin
Contact Face
Jocie Zhou

회사 설명

--

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정
공율범위(Wp):
320-455
고효율 결정
PERC
공율범위(Wp):
370-445
모회사
Chint Group

제품

솔라패널

 • 265 / Wp
  AstroSemi_CHSM...
  405 ~ 420 Wp 단결정
 • 265 / Wp
  AstroSemi_CHSM...
  335 ~ 350 Wp 단결정
 • 272 / Wp
  AstroSemi CHSM...
  445 ~ 455 Wp 단결정
 • 272 / Wp
  AstroSemi CHSM...
  370 ~ 380 Wp 단결정
 • 257 / Wp
  AstroTwins CHS...
  520 ~ 540 Wp 단결정
 • 257 / Wp
  AstroSemi CHSM...
  525 ~ 545 Wp 단결정
 • 296 / Wp
  AstroSemi CHSM...
  320 ~ 335 Wp 단결정
 • 257 / Wp
  ASTRO N5s 420-...
  420 ~ 435 Wp 단결정
 • 257 / Wp
  ASTRO N5s 415-...
  415 ~ 430 Wp 단결정
 • 257 / Wp
  ASTRO 6 Twins ...
  645 ~ 660 Wp 양면형, PERC
 • 257 / Wp
  ASTRO 5 Twins ...
  530 ~ 545 Wp 양면형, PERC
 • 257 / Wp
  ASTRO 5s 400-4...
  400 ~ 415 Wp PERC
 • 257 / Wp
  ASTRO 5s 390-4...
  390 ~ 405 Wp PERC
 • 257 / Wp
  ASTRO 5 540-55...
  540 ~ 555 Wp PERC
 • 257 / Wp
  ASTRO 4 Semi C...
  370 ~ 385 Wp PERC
 • 257 / Wp
  ASTRO 4 Semi C...
  445 ~ 460 Wp PERC
 • 257 / Wp
  ASTRO 5 Semi C...
  535 ~ 550 Wp PERC
 • 257 / Wp
  ASTRO 6 Semi C...
  650 ~ 665 Wp PERC
 • 257 / Wp
  ASTRO 5 540-55...
  540 ~ 555 Wp PERC, 양면형
 • 257 / Wp
  ASTRO N5 565-5...
  565 ~ 585 Wp TOPCon
 • 257 / Wp
  ASTRO N5 605-6...
  605 ~ 625 Wp TOPCon
 • 257 / Wp
  ASTRO N5 560-5...
  560 ~ 580 Wp TOPCon

판매업체

노르웨이
말레이시아
미국령 버진아일랜드
베트남
오스트리아
파나마
핀란드

이 브랜드를 사용한 설치업체

그리스
노르웨이
도미니카공화국
모르코
미국령 버진아일랜드
세르비아
아프헨티나
에스토니아
에콰도르
오스트리아
짐바브웨
캐나다
콜롬비아
키프로스
파나마
파라과이
프랑스
헝가리

비즈니스 상세 정보

원자재유형
솔라셀
수출제품 / 내부 패널생산용
솔라패널용
솔라셀
솔라셀 기술:
단결정, 다결정
모회사
Chint Group
최신업데이트
2023. 9. 15.