BISOL Group, d.o.o.

BISOL Group, d.o.o.

Latkova vas 59a, 3312, Prebold
Click to show company phone
슬로메니아 슬로메니아

직원 정보

유용한 연락처
Contact Face
BISOL Marketing
Contact Face
Tina Šela
Contact Face
Marko Poličnik

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, BIPV
공율범위(Wp):
360-455
고효율 결정
양면형
공율범위(Wp):
370-380

제품

솔라패널

 • BISOL Duplex B...
  375 ~ 380 Wp PERC
 • BISOL Duplex B...
  450 ~ 460 Wp PERC
 • BISOL Laminate...
  450 ~ 460 Wp PERC
 • BISOL Duplex B...
  400 ~ 420 Wp PERC
 • BISOL Duplex B...
  500 ~ 510 Wp PERC
 • BISOL Laminate...
  500 ~ 510 Wp PERC
 • BISOL Laminate...
  400 ~ 420 Wp PERC
 • BISOL BIPV BSO...
  400 ~ 420 Wp PERC
 • BISOL Spectrum...
  255 ~ 350 Wp PERC
 • BISOL Supreme ...
  400 Wp PERC
 • BISOL Bifacial...
  400 Wp PERC, 양면형
 • BISOL Bifacial...
  500 Wp PERC, 양면형
 • BISOL Lumina B...
  320 Wp PERC, 양면형
 • BISOL Lumina B...
  410 Wp PERC, 양면형

이 브랜드를 사용한 설치업체

그리스
뉴 칼레도니아
루마니아
북마케도니아
몰타
보스니아 헤르체고비나
부르키나파소
슬로메니아
아일랜드
알바니아
우간다
우크라이나
이집트
체코공화국
카타르

비즈니스 상세 정보

부품소재유형
지지대
지지대
지붕
이미 파악된 판매상의 수량
지지대 4 판매업체

제품

지지대

 • BISOL EasyMoun...
  평지붕
 • BISOL EasyMonu...
  평지붕
 • BISOL EasyMoun...
  기울어진 지붕
 • BISOL EasyMoun...
  기울어진 지붕
 • BISOL EasyMoun...
  기울어진 지붕

판매업체

나이지리아
네덜란드
노르웨이

추가 오피스

국가:
프랑스
이메일:
주소:
.
국가:
이탈리아
이메일:
주소:
Via Bonazzi, 5 40013 Castel Maggiore (Bologna), Italy
국가:
벨기에
이메일:
주소:
.

회사 뉴스