DAS Solar Co., Ltd.

DAS Solar Co., Ltd.

No.43, South Bailing Road, Green Industrial Cluster Zone, Qujiang District, Quzhou, Zhejiang, 324000
Click to show company phone
중국 중국

직원 정보

유용한 연락처
Contact Face
INFO
Contact Face
Roger Guo

비즈니스 상세 정보

고효율 결정
PERC, 양면형
공율범위(Wp):
220-560

제품

결정실리콘

 • DAS-DH144NA 54...
  540 ~ 560 Wp 양면형
 • DAS-DH132NA 48...
  485 ~ 505 Wp 양면형, PERC
 • DAS-LO22P 105W...
  105 ~ 110 Wp PERC
 • DAS-LOCP 315-3...
  315 ~ 330 Wp PERC
 • DAS-DH144PA 53...
  530 ~ 550 Wp PERC
 • DAS-DH132PA 47...
  475 ~ 495 Wp PERC
 • DAS-DH108PA 39...
  395 ~ 415 Wp PERC
 • DAS-LO44P 220W...
  220 ~ 225 Wp PERC
 • DAS-WH144P6 43...
  435 ~ 455 Wp PERC
 • DAS-WH120P 325...
  325 ~ 345 Wp PERC
 • DAS-WH144P 390...
  390 ~ 410 Wp PERC
 • DAS-WH120P6 35...
  355 ~ 375 Wp PERC
 • DAS-DH120NB 34...
  340 ~ 360 Wp PERC
 • DAS-DH144NB 42...
  420 ~ 440 Wp PERC
 • DAS-DH120P 325...
  325 ~ 345 Wp PERC
 • DAS-DH120P6 35...
  355 ~ 375 Wp PERC
 • DAS-DH144P6 43...
  435 ~ 455 Wp PERC
 • DAS-DH144P 390...
  390 ~ 410 Wp PERC
 • DAS-WH108PA 39...
  395 ~ 415 Wp PERC, 양면형
 • DAS-WH132PA 48...
  480 ~ 500 Wp PERC, 양면형
 • DAS-WH144PA 53...
  530 ~ 550 Wp PERC, 양면형

판매업체

이 브랜드를 사용한 설치업체

비즈니스 상세 정보

원자재유형
솔라셀
수출제품 / 내부 패널생산용
수출 생산품, 솔라패널용
솔라셀
솔라셀 기술:
단결정, 양면형

제품

솔라셀

 • DAS-PMAS5B
  단결정
 • DAS-PMAD9B
  양면형
 • DAS-PMAD5B
  양면형
 • DAS-NMAD9B
  양면형
 • DAS-PM6D9B
  양면형
최신업데이트