GCL System Integration Technology Co., Ltd.

GCL System Integration Technology Co., Ltd.

회사 페이지: component panel
GCL Energy Center, No. 28, Xinqing Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu
+86 512 69832999
중국 China.png

직원 정보

유용한 연락처
Contact Face
GCL System Integration Technol...

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정
공율범위(Wp):
250-425
고효율 결정
양면형
공율범위(Wp):
275-400

제품

결정실리콘

 • GCL-M6/60 300-...
  300 ~ 335 Wp 단결정
 • GCL-M6/72 365-...
  365 ~ 400 Wp 단결정
 • GCL-M3/60 305-...
  305 ~ 340 Wp 단결정
 • GCL-M3/72 370-...
  370 ~ 405 Wp 단결정
 • GCL-M2/60H 330...
  330 ~ 365 Wp 단결정
 • GCL-M2/72H 405...
  405 ~ 440 Wp 단결정
 • GCL-M6/72GD 36...
  365 ~ 400 Wp 양면형
 • GCL-P6/60GW 27...
  270 ~ 305 Wp 다결정
 • GCL-P6/72 325-...
  325 ~ 360 Wp 다결정
 • GCL-P6/72GW 33...
  325 ~ 365 Wp 다결정
 • GCL-P6/60 270-...
  270 ~ 305 Wp 다결정

이 브랜드를 사용한 설치업체

네덜란드
러시아
싱가포르
오스트리아
요르단
우크라이나
파나마
최신업데이트
2019. 9. 25.