Xiamen Goomax Energy Technology Co., Ltd.

Xiamen Goomax Energy Technology Co., Ltd.

905# Qiaodan Building A, High-tech Park, Huli District, Xiamen, Fujian, 361008
Click to show company phone
중국 중국

직원 정보

직원수
1,500
유용한 연락처
Contact Face
Mr. Zheng
Contact Face
Andy

비즈니스 상세 정보

부품소재유형
지지대, 트랙커, 접지 나사
지지대
지면, 지붕, BIPV, 간이 차고, 농업
트랙커
축수:
1,2
모회사
Goomax Group
이미 파악된 판매상의 수량
지지대 5 판매업체
제품 동영상

제품

지지대

 • 60.6 / Wp
  BIPV Roof Mount
  BIPV
 • 122 / Wp
  All-aluminum C...
  간이 차고
 • 122 / Wp
  Carpark II
  간이 차고
 • 102 / Wp
  All-aluminum C...
  간이 차고
 • 117 / Wp
  All-aluminum C...
  간이 차고
 • 142 / Wp
  Carpark I - Wa...
  간이 차고
 • 122 / Wp
  Carport PV Sys...
  간이 차고
 • 121 / Wp
  A2 Single Row ...
  간이 차고
 • 122 / Wp
  Single Row Car...
  간이 차고
 • 35.4 / Wp
  Tilt Solar Mou...
  평지붕
 • 122 / Wp
  Triangle Rack ...
  평지붕
 • 49.5 / Wp
  Flat Roof Ball...
  평지붕
 • 35.4 / Wp
  Adjustable Sol...
  평지붕
 • 60.6 / Wp
  Aluminum Groun...
  바닥
 • 60.6 / Wp
  Farmland Mount...
  바닥
 • 50.9 / Wp
  UB Ground Moun...
  바닥
 • 60.6 / Wp
  Aluminum Groun...
  바닥
 • 60.6 / Wp
  Aluminum Groun...
  바닥
 • 60.6 / Wp
  Aluminum Groun...
  바닥
 • 60.6 / Wp
  QMS Aluminum G...
  바닥
 • 80.4 / Wp
  Carbon Steel S...
  바닥
 • 60.6 / Wp
  Carbon Steel D...
  바닥
 • 50.3 / Wp
  All-aluminum G...
  바닥
 • 122 / Wp
  Farmland Mount...
  바닥
 • 122 / Wp
  Farm Solar Mou...
  바닥
 • 306 / Wp
  Single Pole Gr...
  바닥
 • 25.2 / Wp
  Tile Roof Moun...
  기울어진 지붕
 • 121 / Wp
  Water Proof Sy...
  기울어진 지붕
 • 121 / Wp
  Metal Roof Mou...
  기울어진 지붕
 • 25.4 / Wp
  Metal Roof Mou...
  기울어진 지붕

판매업체