Jetion Solar (China) Co., Ltd.

Jetion Solar (China) Co., Ltd.

No. 1011, Zhencheng Road, Shengang Town, Jiangyin, Wuxi, Jiangsu
Click to show company phone
중국 중국

직원 정보

직원수
3,200
유용한 연락처
Contact Face
Jetion Solar
Contact Face
Camelo
Contact Face
Cindy
Contact Face
Anne
Contact Face
Ellen
Contact Face
Eve Xu
Contact Face
Charlie Cao
Contact Face
Cathy Chen

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정
공율범위(Wp):
270-550
고효율 결정
양면형
공율범위(Wp):
365-550
모회사
China National Building Material Group Co., Ltd.

제품

솔라패널

 • JT SHh 360-380W
  360 ~ 380 Wp 단결정
 • JT SGh 435-455W
  435 ~ 455 Wp 단결정
 • JT SSh(B) 440-...
  440 ~ 455 Wp 단결정
 • JT SEh 395-415W
  395 ~ 415 Wp 단결정
 • JT SGh 530-550W
  530 ~ 550 Wp 단결정
 • JT SSh(B) 540-...
  540 ~ 550 Wp 단결정

비즈니스 상세 정보

원자재유형
솔라셀
수출제품 / 내부 패널생산용
수출 생산품, 솔라패널용
솔라셀
솔라셀 기술:
단결정, 다결정, PERC
모회사
China National Building Material Group Co., Ltd.

비즈니스 상세 정보

설치업무 시작 날자
2009
설치규모
1MW보다 큰 PV시스템설치업체
운영 범위
중국, 독일, 영국, 이탈리아, 미국
솔라패널 공급업체
모회사
China National Building Material Group Co., Ltd.

추가 오피스

국가:
리히텐슈타인
전화:
+423 265 3830
이메일:
주소:
Industriering 10, FL - 9491 Ruggell, LIECHTENSTEIN
국가:
이탈리아
전화:
+39 064814040
이메일:
주소:
Via Venti Settembre N. 98/E 00187 Roma Italy
국가:
독일
이메일:
주소:
Insterburgerstraße 5 D-60487 Frankfurt a. M.