Navitas Green Solutions Pvt. Ltd.

Navitas Green Solutions Pvt. Ltd.

Plot No B20/3, Road No 13/14, Hojiwala Industrial Estate, Sachin Palsana Highway, Surat, Gujarat, 394230
Click to show company phone
인도 인도

직원 정보

유용한 연락처
Contact Face
Vineet Mittal
Contact Face
Harish Patil
Contact Face
Pradyumna Dwivedi
Contact Face
raghu ram

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정, BIPV
공율범위(Wp):
10-605
고효율 결정
PERC, 양면형
공율범위(Wp):
210-605
제조
OEM

제품

솔라패널

 • Navisol MonoPE...
  360 ~ 385 Wp PERC
 • Navisol MonoPE...
  365 ~ 390 Wp PERC, 양면형
 • Sapphire Poly ...
  150 ~ 300 Wp 다결정
 • Sapphire Mono ...
  150 ~ 300 Wp 단결정
 • ANORA 110-P
  100 ~ 110 Wp 다결정
 • ANORA 120-P
  120 ~ 130 Wp 다결정
 • ANORA 150-P
  140 ~ 150 Wp 다결정
 • ANORA 150P(24V)
  120 ~ 150 Wp 다결정
 • ANORA 200-P
  180 ~ 200 Wp 다결정
 • ANORA 220-P
  200 ~ 220 Wp 다결정
 • ANORA 200P(24V)
  180 ~ 200 Wp 다결정
 • ANORA 220P(24V)
  200 ~ 220 Wp 다결정
 • Navisol 60 Cel...
  250 ~ 280 Wp 다결정
 • Navisol 72 Cel...
  300 ~ 335 Wp 다결정

비즈니스 상세 정보

계통연계형/독립형
계통연계형, 독립형
설치규모
1MW보다 작은PV시스템 설치업체
기타 서비스
디자인
운영 범위
인도
솔라패널 공급업체