Zhejiang Bowei Industry and Trade Co., Ltd. (Powerwell Solar)

Zhejiang Bowei Industry and Trade Co., Ltd. (Powerwell Solar)

Shuangluting Industrial Zone, Wuyi County, Jinhua, Zhejiang
Click to show company phone
중국 중국

직원 정보

직원수
800
유용한 연락처
Contact Face
李娟

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정
공율범위(Wp):
50-320

제품

솔라패널

 • BW-SM200-210M72
  200 ~ 210 Wp 단결정
 • BW-SM160-175M60
  160 ~ 175 Wp 단결정
 • BW-SM300-320M72
  300 ~ 320 Wp 단결정
 • BW-SM250-270M60
  250 ~ 270 Wp 단결정
 • BW-SM230-245M54
  230 ~ 245 Wp 단결정
 • BW-SM200-220M48
  200 ~ 220 Wp 단결정
 • BW-SM150-160M36
  150 ~ 160 Wp 단결정
 • BW-SM100-110M24
  100 ~ 110 Wp 단결정
 • BW-SM270-280M96
  270 ~ 280 Wp 단결정
 • BW-SM150-155M54
  150 ~ 155 Wp 단결정
 • BW-SM130-140M48
  130 ~ 140 Wp 단결정
 • BW-SM100-105M36
  100 ~ 105 Wp 단결정
 • BW-SM100-105P24
  100 ~ 105 Wp 다결정
 • BW-SM300-320P72
  300 ~ 320 Wp 다결정
 • BW-SM250-265P60
  250 ~ 265 Wp 다결정
 • BW-SM230-240P54
  230 ~ 240 Wp 다결정
 • BW-SM200-215P48
  200 ~ 215 Wp 다결정
 • BW-SM150-160P36
  150 ~ 160 Wp 다결정

이 브랜드를 사용한 설치업체

비즈니스 상세 정보

설치규모
1MW보다 작은PV시스템 설치업체, 1MW보다 큰 PV시스템설치업체
운영 범위
중국