Rich Solar Inc

Rich Solar Inc

4066, Mission Blvd, Montclair, CA, 91763
Click to show company phone
미국 the_United_States.png

직원 정보

직원수
300
유용한 연락처
Contact Face
Amy Helm

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정, 유연한
공율범위(Wp):
50-200
제조
OEM

제품

결정실리콘

 • RICH SOLAR 170...
  170 Wp 단결정
 • RICH SOLAR 100...
  100 Wp 단결정
 • RICH SOLAR 100...
  100 Wp 단결정
 • RICH SOLAR 50 ...
  50 Wp 단결정
 • RICH SOLAR 20 ...
  20 Wp 단결정
 • RICH SOLAR 20 ...
  20 Wp 단결정
 • RICH SOLAR 50 ...
  50 Wp 단결정
 • RICH SOLAR 100...
  100 Wp 단결정
 • RICH SOLAR 100...
  100 Wp 단결정
 • RICH SOLAR 80 ...
  80 Wp 단결정
 • RICH SOLAR 150...
  150 Wp 단결정
 • RICH SOLAR 30 ...
  30 Wp 단결정
 • RICH SOLAR 100...
  100 Wp 다결정
 • RICH SOLAR 160...
  160 Wp 다결정
 • RICH SOLAR 50 ...
  50 Wp 다결정
 • RICH SOLAR 30 ...
  30 Wp 다결정

이 브랜드를 사용한 설치업체

비즈니스 상세 정보

부품소재유형
인버터, 컨트롤러, 지지대, 태양열 시스템
컨트롤러
기술 유형
MPPT, PWM
인버터
독립형
공율범위 (kWp):
1
지지대
지면
태양열 시스템
태양열 전원 (kWp) :
0.1-0.4

제품

지지대

 • RS-SA-CMS-3
  간이 차고
 • RS-RSM-3
  평지붕
 • RS-GMS-2
  평지붕
 • RS-SA-FMS-4
  평지붕
 • RS-SA-FMS-1
  평지붕
 • RS-SA-FMS-2
  평지붕
 • RS-GMS-1
  바닥
 • RS-SA-GMS-S
  바닥
 • RS-SA-GMS-W3
  바닥
 • RS-SA-FMS-3
  바닥
 • RS-GMS-3
  바닥
 • RS-SA-GMS-V2
  바닥
 • RS-SA-GMS-V
  바닥
 • RS-RSM-1
  기울어진 지붕
 • RS-RSM-2
  기울어진 지붕
 • RS-SA-RMS
  기울어진 지붕

충전 조절기

 • RICH SOLAR 20 ...
  MPPT
 • RICH SOLAR 40 ...
  MPPT
 • RICH SOLAR 20 ...
  PWM
 • RICH SOLAR 30 ...
  PWM

태양열 시스템

 • 300 Wp
  3 패널
 • 600 Wp
  6 패널
 • 800 Wp
  8 패널
 • 50 Wp
  1 패널
 • 100 Wp
  1 패널
 • 200 Wp
  2 패널
 • 300 Wp
  3 패널
 • 50 Wp
  1 패널
 • 100 Wp
  1 패널
 • 200 Wp
  2 패널
 • 400 Wp
  4 패널
 • 100 Wp
  1 패널
 • 200 Wp
  2 패널
 • 300 Wp
 • 400 Wp
  4 패널
 • 100 Wp
  1 패널
 • 200 Wp
  2 패널
 • 300 Wp
  3 패널
 • 400 Wp
  4 패널
 • 300 Wp
  3 패널
 • 200 Wp
  2 패널
 • 300 Wp
  3 패널
 • 400 Wp
  4 패널
 • 100 Wp
  1 패널
 • 200 Wp
  2 패널
 • 300 Wp
  3 패널
 • 400 Wp
  4 패널
 • 100 Wp
  1 패널
 • 200 Wp
  2 패널
 • 100 Wp
  1 패널
 • 400 Wp
  4 패널
 • 600 Wp
  6 패널
 • 800 Wp
  8 패널
 • 600 Wp
  6 패널
 • 800 Wp
  8 패널
 • 100 Wp
  1 패널
 • 200 Wp
  2 패널
 • 300 Wp
  3 패널

비즈니스 상세 정보

원자재유형
커넥터, 구리
최신업데이트
2021. 4. 15.