Ningbo Ring Electronics Co., Ltd.

Ningbo Ring Electronics Co., Ltd.

No. 867, Chunhua Road, Wangchun Industry Park, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang
+86 574 88328855
중국 China.png

직원 정보

직원수
400
유용한 연락처
Contact Face
Ms. He
Contact Face
Mr. Zhang
Contact Face
Mr.Yu

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정
공율범위(Wp):
30-400
제조
OEM

제품

결정실리콘

 • M5W-S
  5 Wp 단결정
 • Mono-72
  300 ~ 330 Wp 단결정
 • Mono-60
  250 ~ 275 Wp 단결정
 • M290W-320W
  290 ~ 320 Wp 단결정
 • M240W-270W
  240 ~ 270 Wp 단결정
 • M190W-210W
  190 ~ 210 Wp 단결정
 • M145W-160W
  145 ~ 160 Wp 단결정
 • M120W
  120 Wp 단결정
 • M100W
  100 Wp 단결정
 • M90W
  90 Wp 단결정
 • M80W
  80 Wp 단결정
 • M70W
  70 Wp 단결정
 • M50W
  50 Wp 단결정
 • M3W-S
  3 Wp 단결정
 • M10W-S
  10 Wp 단결정
 • M20W-S
  20 Wp 단결정
 • M10W
  10 Wp 단결정
 • M15W
  15 Wp 단결정
 • M25W
  25 Wp 단결정
 • M60W
  60 Wp 단결정
 • M40W
  40 Wp 단결정
 • M20W
  20 Wp 단결정
 • M30W
  30 Wp 단결정
 • P70W
  70 Wp 다결정
 • Poly-72
  290 ~ 320 Wp 다결정
 • Poly-60
  245 ~ 265 Wp 다결정
 • P280W-300W
  280 ~ 300 Wp 다결정
 • P230W-250W
  230 ~ 250 Wp 다결정
 • P180W-200W
  180 ~ 200 Wp 다결정
 • P130W-150W
  130 ~ 150 Wp 다결정
 • P120W
  120 Wp 다결정
 • P100W
  100 Wp 다결정
 • P90W
  90 Wp 다결정
 • P80W
  80 Wp 다결정
 • P3W-S
  3 Wp 다결정
 • P60W
  60 Wp 다결정
 • P50W
  50 Wp 다결정
 • P40W
  40 Wp 다결정
 • P30W
  30 Wp 다결정
 • P25W
  25 Wp 다결정
 • P20W
  20 Wp 다결정
 • P15W
  15 Wp 다결정
 • P10W
  10 Wp 다결정
 • P20W-S
  20 Wp 다결정
 • P10W-S
  10 Wp 다결정
 • P5W-S
  5 Wp 다결정

비즈니스 상세 정보

부품소재유형
컨트롤러, 태양열 시스템
컨트롤러
기술 유형
PWM
태양열 시스템
카테고리:
계통연계형, 독립형
태양열 전원 (kWp) :
1-20

비즈니스 상세 정보

제품유형
태양광 핸드폰 충전기, 태양광 통용 충전기, 접이식 휴대용 전원, 휴대용 판넬시스템, 태양광 물펌프, 수중 산소제조기, 기둥머리등, 정원등(2미터초과), 가로등
최신업데이트