Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd.

Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd.

No. 1 Talesun Road, Shajiabang, Changshu, Suzhou, Jiangsu
Click to show company phone
중국 China.png

직원 정보

유용한 연락처
Contact Face
Mr.Zhang
Contact Face
Jay Chu

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정
공율범위(Wp):
270-430
고효율 결정
PERC, 양면형
공율범위(Wp):
300-430
모회사
Zhongli Sci-Tech Group Co., Ltd.
제조
OEM

제품

결정실리콘

 • CIPRO TP6F60M ...
  320 ~ 340 Wp 단결정
 • CIPRO TP6H72M ...
  380 ~ 400 Wp 단결정
 • CIPRO TP6F72M ...
  380 ~ 400 Wp 단결정
 • CIPRO TP6H60M ...
  315 ~ 335 Wp 단결정
 • BIPRO TD6G72M ...
  385 ~ 410 Wp 양면형, PERC
 • BIPRO TD8G66M ...
  645 ~ 665 Wp 양면형, PERC
 • BIPRO TD8G60M ...
  585 ~ 605 Wp 양면형, PERC
 • BIPRO TD7G78M ...
  90 ~ 585 Wp 양면형, PERC
 • BIPRO TD7G66M ...
  485 ~ 505 Wp 양면형, PERC
 • BIPRO TD7G60M ...
  440 ~ 460 Wp 양면형, PERC
 • BIPRO TD6I72M ...
  430 ~ 455 Wp 양면형, PERC
 • BIPRO TP6G72M/...
  390 ~ 415 Wp 양면형, PERC
 • BIPRO TD6I60M ...
  355 ~ 380 Wp 양면형, PERC
 • BIPRO TD6G60M ...
  320 ~ 340 Wp 양면형, PERC
 • BIPRO TP6G60M/...
  320 ~ 345 Wp 양면형, PERC
 • BIPRO TD7G72M ...
  525 ~ 550 Wp 양면형, PERC
 • BISTAR TP8F66M...
  645 ~ 665 Wp PERC
 • BISTAR TP6L72M...
  435 ~ 455 Wp PERC
 • BISTAR TP7F78M...
  570 ~ 590 Wp PERC
 • BISTAR TP8F60M...
  585 ~ 605 Wp PERC
 • BISTAR TP7F66M...
  485 ~ 505 Wp PERC
 • BISTAR TP7F60M...
  440 ~ 460 Wp PERC
 • BISTAR TP6F72M...
  395 ~ 415 Wp PERC
 • BISTAR TP6H60M...
  320 ~ 340 Wp PERC
 • BISTAR TP6H72M...
  390 ~ 410 Wp PERC
 • HIPRO TP672M &...
  375 ~ 390 Wp PERC
 • BISTAR TP6L60M...
  355 ~ 380 Wp PERC
 • BISTAR TP6F60M...
  325 ~ 345 Wp PERC
 • BISTAR TP6F78M...
  425 ~ 445 Wp PERC
 • BISTAR TP6H60M...
  320 ~ 340 Wp PERC
 • BISTAR TP6H60P...
  280 ~ 295 Wp PERC
 • BISTAR TP6H72M...
  390 ~ 410 Wp PERC
 • BISTAR TP7F72M...
  525 ~ 550 Wp PERC
 • Bistar TP6H60M...
  320 ~ 340 Wp PERC
 • Bistar TP6H72M...
  390 ~ 410 Wp PERC
 • BISTAR TP6H72P...
  335 ~ 355 Wp PERC

이 브랜드를 사용한 설치업체

레바논
몰도바
볼가리아
세르비아
스리랑카
스위스
슬로메니아
아랍에미리트
아르케니아
에스토니아
영국
이란
칠레
포르투갈

비즈니스 상세 정보

원자재유형
솔라셀
수출제품 / 내부 패널생산용
수출 생산품, 솔라패널용
솔라셀
솔라셀 기술:
단결정, 다결정
모회사
Zhongli Sci-Tech Group Co., Ltd.