Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd.

Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd.

No. 1 Talesun Road, Shajiabang, Changshu, Suzhou, Jiangsu
+86 512 82355888
중국 China.png

직원 정보

유용한 연락처
Contact Face
Mr.Zhang
Contact Face
Colin Zhu
Contact Face
jinyi.wang (Kevin Wang)

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정
공율범위(Wp):
270-430
고효율 결정
PERC, 양면형
공율범위(Wp):
300-430
모회사
Zhongli Sci-Tech Group Co., Ltd.
제조
OEM

제품

결정실리콘

 • BIPRO TD7G72M ...
  525 ~ 550 Wp 양면형, PERC
 • BIPRO TP6G60M/...
  320 ~ 345 Wp 양면형, PERC
 • BIPRO TD6G60M ...
  320 ~ 340 Wp 양면형, PERC
 • BIPRO TD6I60M ...
  355 ~ 375 Wp 양면형, PERC
 • BIPRO TP6G72M/...
  390 ~ 415 Wp 양면형, PERC
 • BIPRO TD6G72M ...
  385 ~ 410 Wp 양면형, PERC
 • BIPRO TD6I72M ...
  430 ~ 450 Wp 양면형, PERC
 • HIPRO TP672M &...
  375 ~ 390 Wp PERC
 • BISTAR TP6H72P...
  335 ~ 355 Wp PERC
 • Bistar TP6H72M...
  390 ~ 410 Wp PERC
 • Bistar TP6H60M...
  320 ~ 340 Wp PERC

이 브랜드를 사용한 설치업체

레바논
몰도바
세르비아
스리랑카
아르케니아
이탈리아
중국
체코공화국
칠레
콜롬비아
헝가리

비즈니스 상세 정보

원자재유형
솔라셀
수출제품 / 내부 패널생산용
수출 생산품, 솔라패널용
솔라셀
솔라셀 기술:
단결정, 다결정
모회사
Zhongli Sci-Tech Group Co., Ltd.
최신업데이트