Ningbo Osda Solar Co., Ltd.

Ningbo Osda Solar Co., Ltd.

No.128, Haichuan Rd., Jiangbei Dist., Ningbo
+86 574 87915068
중국 China.png

직원 정보

직원수
1,000
유용한 연락처
Contact Face
Ms. zhang
Contact Face
MR TIM
Contact Face
Chris Jia

비즈니스 상세 정보

고효율 결정
PERC, 양면형
공율범위(Wp):
290-450

제품

결정실리콘

 • ODA350-36-M
  350 Wp 단결정
 • ODA190-215-36-M
  190 ~ 215 Wp 단결정
 • ODA270-275-30-M
  270 ~ 275 Wp 단결정
 • ODA280-30-M
  280 Wp 단결정
 • ODA285-305-30-M
  285 ~ 305 Wp 단결정
 • ODA310-30-M
  310 Wp 단결정
 • ODA310-36-M
  310 Wp 단결정
 • ODA315-36-M
  315 Wp 단결정
 • ODA325-36-M
  325 Wp 단결정
 • ODA330-36-M
  330 Wp 단결정
 • ODA335-345-36-M
  335 ~ 345 Wp 단결정
 • ODA5-18-M
  5 Wp 단결정
 • ODA355-36-M
  355 Wp 단결정
 • ODA360-36-M
  360 Wp 단결정
 • ODA365-370-36-M
  365 ~ 370 Wp 단결정
 • ODA315-30-M
  315 Wp 단결정
 • ODA320-30-M
  320 Wp 단결정
 • ODA330-30-M
  330 Wp 단결정
 • ODA375-36-M
  375 Wp 단결정
 • ODA380-36-M
  380 Wp 단결정
 • ODA385-36-M
  385 Wp 단결정
 • ODA145-18-M
  145 Wp 단결정
 • ODA30-18-M
  30 Wp 단결정
 • ODA25-18-M
  25 Wp 단결정
 • ODA20-18-M
  20 Wp 단결정
 • ODA15-18-M
  15 Wp 단결정
 • ODA10-18-M
  10 Wp 단결정
 • ODA50-18-M
  50 Wp 단결정
 • ODA150-185-18-M
  150 ~ 185 Wp 단결정
 • ODA35-18-M
  35 Wp 단결정
 • ODA40-18-M
  40 Wp 단결정
 • ODA45-18-M
  45 Wp 단결정
 • ODA60-70-18-M
  60 ~ 70 Wp 단결정
 • ODA80-90-18-M
  80 ~ 90 Wp 단결정
 • ODA95-18-M
  95 Wp 단결정
 • ODA100-110-18-M
  100 ~ 110 Wp 단결정
 • ODA110-18-M-156
  110 Wp 단결정
 • ODA115-18-M
  115 Wp 단결정
 • ODA120-125-18-M
  120 ~ 125 Wp 단결정
 • ODA130-140-18-M
  130 ~ 140 Wp 단결정
 • ODA55-18-M
  55 Wp 단결정
 • ODA150-185-18-P
  150 ~ 185 Wp 다결정
 • ODA260-280-30-P
  260 ~ 280 Wp 다결정
 • ODA285-30-P
  285 Wp 다결정
 • ODA290-295-30-P
  290 ~ 295 Wp 다결정
 • ODA300-36-P
  300 Wp 다결정
 • ODA305-310-36-P
  305 ~ 310 Wp 다결정
 • ODA315-36-P
  315 Wp 다결정
 • ODA320-355-36-P
  320 ~ 355 Wp 다결정
 • ODA360-36-P
  360 Wp 다결정
 • ODA365 36-P
  365 Wp 다결정
 • ODA300-30-P
  300 Wp 다결정
 • ODA65-70-18-P
  65 ~ 70 Wp 다결정
 • ODA5-18-P
  5 Wp 다결정
 • ODA10-18-P
  10 Wp 다결정
 • ODA15-18-P
  15 Wp 다결정
 • ODA20-18-P
  20 Wp 다결정
 • ODA25-18-P
  25 Wp 다결정
 • ODA30-18-P
  30 Wp 다결정
 • ODA40-45-18-P
  40 ~ 45 Wp 다결정
 • ODA50-60-18-P
  50 ~ 60 Wp 다결정
 • ODA135-145-18-P
  135 ~ 145 Wp 다결정
 • ODA80-90-18-P
  80 ~ 90 Wp 다결정
 • ODA95-18-P
  95 Wp 다결정
 • ODA100-105-18-P
  100 ~ 105 Wp 다결정
 • ODA110-18-P
  110 Wp 다결정
 • ODA115-18-P
  115 Wp 다결정
 • ODA120-125-18-P
  120 ~ 125 Wp 다결정
 • ODA130-18-P
  130 Wp 다결정

박막

 • Armophous
  91 ~ 103 Wp a-Si

이 브랜드를 사용한 설치업체

비즈니스 상세 정보

원자재유형
솔라셀
수출제품 / 내부 패널생산용
솔라패널용
솔라셀
솔라셀 기술:
단결정

제품

솔라셀

 • 5bb Mono
  단결정
 • 5bb Poly
  다결정

비즈니스 상세 정보

제품유형
휴대용 판넬시스템
최신업데이트