Znshine PV-tech Co., Ltd.

Znshine PV-tech Co., Ltd.

No. 1 Zhixi Industrial Concentration Zone, Jintan District, Changzhou, Jiangsu, 213251
+86 519 68220233
중국 중국

직원 정보

직원수
1,000
유용한 연락처
Contact Face
Sales Department
Contact Face
Chris Chuang
Contact Face
XU Jinqin

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정
공율범위(Wp):
300-445
고효율 결정
PERC, 양면형
공율범위(Wp):
300-445
모회사
Znshine Group Co., Ltd.

제품

솔라패널

 • ZXM8-TPLDD132 ...
  645 ~ 670 Wp 양면형, PERC
 • ZXM8-TPLDD120 ...
  585 ~ 610 Wp 양면형, PERC
 • ZXM8-TPLDD110 ...
  535 ~ 560 Wp 양면형, PERC
 • ZXM6-NHLDD144 ...
  435 ~ 460 Wp 양면형, PERC
 • ZXM6-NHLDD120 ...
  360 ~ 385 Wp 양면형, PERC
 • ZXM6-NHLDD132 ...
  395 ~ 420 Wp 양면형, PERC
 • ZXM7-SHLDD108 ...
  395 ~ 415 Wp 양면형, PERC
 • ZXM7-SHLDD120 ...
  440 ~ 465 Wp 양면형, PERC
 • ZXM7-SHLDD132 ...
  485 ~ 510 Wp 양면형, PERC
 • ZXM7-SHLDD144 ...
  530 ~ 555 Wp 양면형, PERC
 • ZXM6-NH132 395...
  395 ~ 420 Wp PERC
 • ZXM6-NHLD144 4...
  435 ~ 460 Wp PERC
 • ZXM6-NHLD120 3...
  360 ~ 385 Wp PERC
 • ZXM7-SHLD108 3...
  395 ~ 415 Wp PERC
 • ZXM7-SHLD120 4...
  440 ~ 465 Wp PERC
 • ZXM7-SHLD144 5...
  530 ~ 555 Wp PERC
 • ZXM7-SHLD132 4...
  485 ~ 510 Wp PERC
 • ZXM8-TPLD132 6...
  645 ~ 670 Wp PERC
 • ZXM7-UH108 415...
  415 ~ 435 Wp TOPCon
 • ZXM7-UH120 460...
  460 ~ 485 Wp TOPCon
 • ZXM7-UH144 555...
  555 ~ 580 Wp TOPCon
 • ZXM7-UH156 600...
  600 ~ 630 Wp TOPCon
 • ZXM7-UHLD108 4...
  415 ~ 435 Wp TOPCon
 • ZXM7-UHLD120 4...
  460 ~ 485 Wp TOPCon
 • ZXM7-UHLD144 5...
  555 ~ 580 Wp TOPCon
 • ZXM7-UHLDD108 ...
  415 ~ 435 Wp TOPCon
 • ZXM7-UHLDD144 ...
  555 ~ 580 Wp TOPCon
 • ZXM7-UHLDD120 ...
  460 ~ 485 Wp TOPCon

이 브랜드를 사용한 설치업체

그리스
덴마크
리투아니아
스웨덴
아랍에미리트
이집트
체코공화국
코스타리카
파나마

비즈니스 상세 정보

설치규모
1MW보다 작은PV시스템 설치업체, 1MW보다 큰 PV시스템설치업체
운영 범위

글로벌
솔라패널 공급업체
모회사
Znshine Group Co., Ltd.

추가 오피스

국가:
중국
전화:
+86 519 6822 022
이메일:
주소:
Room 507,C Building, South Shenbing Road,Minhang District ,Shanghai