Znshine PV-tech Co., Ltd.

Znshine PV-tech Co., Ltd.

No. 1, Zhenxing South Road, Zhixi Industrial Park, Jintan District, Changzhou, Jiangsu
+86 519 68220233
중국 China.png

직원 정보

직원수
1,000
유용한 연락처
Contact Face
lq
Contact Face
Marketing
Contact Face
Marketing department

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정
공율범위(Wp):
300-445
고효율 결정
PERC, 양면형
공율범위(Wp):
300-445
모회사
Znshine Group Co., Ltd.

제품

결정실리콘

 • 314 / Wp
  ZXM6-NH120
  320 ~ 345 Wp 단결정
 • ZXM6-TD60-285-...
  285 ~ 320 Wp 단결정
 • ZXM6-LDD72
  370 ~ 395 Wp 단결정
 • ZXM6-H120
  315 ~ 340 Wp 단결정
 • ZXM6-H123
  355 ~ 370 Wp 단결정
 • ZXM6-H144
  385 ~ 410 Wp 단결정
 • 269 / Wp
  ZXM6-H120
  315 ~ 340 Wp 단결정
 • 269 / Wp
  ZXM6-H132 350-...
  350 ~ 370 Wp 단결정
 • 269 / Wp
  ZXM6-H144 385-...
  385 ~ 410 Wp 단결정
 • 269 / Wp
  ZXM6-HLD120 31...
  315 ~ 340 Wp 단결정
 • 269 / Wp
  ZXM6-HLD132 35...
  350 ~ 370 Wp 단결정
 • 269 / Wp
  ZXM6-HLD144
  385 ~ 410 Wp 단결정
 • ZXM6-LD72
  370 ~ 395 Wp 단결정
 • 269 / Wp
  ZXM6-NH132
  355 ~ 380 Wp 단결정
 • 269 / Wp
  ZXM6-NH144
  390 ~ 415 Wp 단결정
 • 269 / Wp
  ZXM6-NH156
  420 ~ 445 Wp 단결정
 • 269 / Wp
  ZXM6-NHLD120
  320 ~ 345 Wp 단결정
 • 269 / Wp
  ZXM6-NHLD120
  345 ~ 370 Wp 단결정
 • 269 / Wp
  ZXM6-NHLD132
  350 ~ 375 Wp 단결정
 • 269 / Wp
  ZXM6-NHLD144
  420 ~ 445 Wp 단결정
 • 269 / Wp
  ZXM6-NHLD144
  390 ~ 415 Wp 단결정
 • 269 / Wp
  ZXM6-NH120
  350 ~ 370 Wp 단결정
 • 26,900 / Wp
  ZXM6-NH144
  420 ~ 445 Wp 단결정
 • 269 / Wp
  ZXM6-NH156
  460 ~ 485 Wp 단결정
 • ZXM6-72
  380 ~ 395 Wp 단결정
 • ZXM6-D60-280-3...
  280 ~ 315 Wp 단결정
 • ZXM6-T72-325-3...
  325 ~ 360 Wp 단결정
 • ZXM6-T60 275-3...
  275 ~ 310 Wp 단결정
 • ZXM6-72-335-37...
  335 ~ 370 Wp 단결정
 • ZXM6-60-280-31...
  280 ~ 310 Wp 단결정
 • ZXM6-TD72-335-...
  335 ~ 370 Wp 단결정
 • ZXM6-60
  280 ~ 310 Wp 단결정
 • ZXM6-LD60
  295 ~ 310 Wp 단결정
 • ZXM6-LD72
  355 ~ 375 Wp 단결정
 • ZXM6-72
  355 ~ 375 Wp 단결정
 • ZXM6-H120
  300 ~ 320 Wp 단결정
 • ZXM6-HLD120
  300 ~ 320 Wp 단결정
 • ZXM6-LD60
  305 ~ 330 Wp 단결정
 • ZXM6-60
  305 ~ 330 Wp 단결정
 • 269 / Wp
  ZXM6-NHLDD144
  420 ~ 445 Wp 양면형
 • 269 / Wp
  ZXM6-NHLDD144
  390 ~ 415 Wp 양면형
 • 269 / Wp
  ZXM6-NHLDD120
  320 ~ 345 Wp 양면형
 • ZXP6-TD60 265-...
  265 ~ 300 Wp 다결정
 • ZXP6-D60-260-2...
  260 ~ 295 Wp 다결정
 • ZXP6 72/310-345
  310 ~ 345 Wp 다결정
 • ZXP6-T60-260-2...
  260 ~ 285 Wp 다결정
 • ZXP6-T72 320-3...
  320 ~ 345 Wp 다결정
 • ZXP6 60-255-29...
  255 ~ 290 Wp 다결정
 • ZXM6-HLDD144
  385 ~ 410 Wp 다결정
 • ZXP6-TD72-320-...
  320 ~ 335 Wp 다결정
 • ZXP6-D72-320-3...
  320 ~ 340 Wp 다결정

비즈니스 상세 정보

설치규모
1MW보다 작은PV시스템 설치업체, 1MW보다 큰 PV시스템설치업체
운영 범위
미국

아시아, 아프리카, 유럽, 오세아니아
모회사
Znshine Group Co., Ltd.

추가 오피스

국가:
중국
전화:
+86 519 6822 022
이메일:
info@znshinesolar.com
주소:
Room 507,C Building, South Shenbing Road,Minhang District ,Shanghai
최신업데이트