Znshine PV-tech Co., Ltd.

Znshine PV-tech Co., Ltd.

No. 1, Zhenxing South Road, Zhixi Industrial Park, Jintan District, Changzhou, Jiangsu, 213251
+86 519 68220233
중국 중국

직원 정보

직원수
1,000
유용한 연락처
Contact Face
Marketing department
Contact Face
Marketing
Contact Face
lq
Contact Face
Chris Chuang
Contact Face
Delia

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정
공율범위(Wp):
300-445
고효율 결정
PERC, 양면형
공율범위(Wp):
300-445
모회사
Znshine Group Co., Ltd.

제품

결정실리콘

 • ZXM6-NH120
  320 ~ 345 Wp 단결정
 • ZXM6-TD60-285-...
  285 ~ 320 Wp 단결정
 • ZXM6-LDD72
  370 ~ 395 Wp 단결정
 • ZXM6-H120
  315 ~ 340 Wp 단결정
 • ZXM6-H123
  355 ~ 370 Wp 단결정
 • ZXM6-H144
  385 ~ 410 Wp 단결정
 • ZXM6-H120
  315 ~ 340 Wp 단결정
 • ZXM6-H132 350-...
  350 ~ 370 Wp 단결정
 • ZXM6-H144 385-...
  385 ~ 410 Wp 단결정
 • ZXM6-HLD120 31...
  315 ~ 340 Wp 단결정
 • ZXM6-HLD132 35...
  350 ~ 370 Wp 단결정
 • ZXM6-HLD144
  385 ~ 410 Wp 단결정
 • ZXM6-LD72
  370 ~ 395 Wp 단결정
 • ZXM6-NH132
  355 ~ 380 Wp 단결정
 • ZXM6-NH144
  390 ~ 415 Wp 단결정
 • ZXM6-NH156
  420 ~ 445 Wp 단결정
 • ZXM6-NHLD120
  320 ~ 345 Wp 단결정
 • ZXM6-NHLD120
  345 ~ 370 Wp 단결정
 • ZXM6-NHLD132
  350 ~ 375 Wp 단결정
 • ZXM6-NHLD144
  420 ~ 445 Wp 단결정
 • ZXM6-NHLD144
  390 ~ 415 Wp 단결정
 • ZXM6-NH120
  350 ~ 370 Wp 단결정
 • ZXM6-NH144
  420 ~ 445 Wp 단결정
 • ZXM6-NH156
  460 ~ 485 Wp 단결정
 • ZXM6-72
  380 ~ 395 Wp 단결정
 • ZXM6-D60-280-3...
  280 ~ 315 Wp 단결정
 • ZXM6-T72-325-3...
  325 ~ 360 Wp 단결정
 • ZXM6-T60 275-3...
  275 ~ 310 Wp 단결정
 • ZXM6-72-335-37...
  335 ~ 370 Wp 단결정
 • ZXM6-60-280-31...
  280 ~ 310 Wp 단결정
 • ZXM6-TD72-335-...
  335 ~ 370 Wp 단결정
 • ZXM6-60
  280 ~ 310 Wp 단결정
 • ZXM6-LD60
  295 ~ 310 Wp 단결정
 • ZXM6-LD72
  355 ~ 375 Wp 단결정
 • ZXM6-72
  355 ~ 375 Wp 단결정
 • ZXM6-H120
  300 ~ 320 Wp 단결정
 • ZXM6-HLD120
  300 ~ 320 Wp 단결정
 • ZXM6-LD60
  305 ~ 330 Wp 단결정
 • ZXM6-60
  305 ~ 330 Wp 단결정
 • ZXM6-NHLDD144
  420 ~ 445 Wp 양면형
 • ZXM6-NHLDD144
  390 ~ 415 Wp 양면형
 • ZXM6-NHLDD120
  320 ~ 345 Wp 양면형
 • ZXP6-TD60 265-...
  265 ~ 300 Wp 다결정
 • ZXP6-D60-260-2...
  260 ~ 295 Wp 다결정
 • ZXP6 72/310-345
  310 ~ 345 Wp 다결정
 • ZXP6-T60-260-2...
  260 ~ 285 Wp 다결정
 • ZXP6-T72 320-3...
  320 ~ 345 Wp 다결정
 • ZXP6 60-255-29...
  255 ~ 290 Wp 다결정
 • ZXM6-HLDD144
  385 ~ 410 Wp 다결정
 • ZXP6-TD72-320-...
  320 ~ 335 Wp 다결정
 • ZXP6-D72-320-3...
  320 ~ 340 Wp 다결정

이 브랜드를 사용한 설치업체

그리스
남아프리카
덴마크
루마니아
스웨덴
이집트
체코공화국
파나마

비즈니스 상세 정보

설치규모
1MW보다 작은PV시스템 설치업체, 1MW보다 큰 PV시스템설치업체
운영 범위
미국

아시아, 아프리카, 유럽, 오세아니아
모회사
Znshine Group Co., Ltd.

추가 오피스

국가:
중국
전화:
+86 519 6822 022
이메일:
info@znshinesolar.com
주소:
Room 507,C Building, South Shenbing Road,Minhang District ,Shanghai
최신업데이트
2022. 3. 14.